تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در سال ۱۴۰۰ در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی به میزان ۵‏/۲۸ درصد افزایش می‌یابد.

افزایش ۲۸.۵ درصدی تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۰

کلانشهر: هیئت وزیران در جلسه امروز خود که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی در سال 1400 اقدام کرد.

بر این اساس، تعرفه خدمات تشخیصی و درمان در بخش‌های دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و بخش خصوصی به میزان 5‏/28 درصد افزایش می‌یابد.

نظر شما:

security code