برای مقابله با حساسیت های آلرژیک در فصل بهار چه موادی مفیدند؟

کلانشهر _ اینفوگرافیک: در فصل بهار و همزمان با شکوفه دادن گیاهان و گرده‌افشانی آن‌ها برخی از افراد دچار حساسیت‌های آلرژیک می‌شوند که بعضا بسیار عذاب‌آور است. تغییرات آب‌و‌هوا نیز عامل دیگری در بروز حساسیت‌های آلرژیک در افراد مختلف است. اگر شما هم درگیر این حسیاست‌ها هستید نگاهی بیندازید به اینفوگرافی کلانشهر تا مواد مفید برای مقابله با این حساسیت را بشناسید.