موسیقی بر بام ماسوله
۱۵ اسفند ۹۷ - ۰۰:۰۰ چاپ
موسیقی بر بام ماسوله

کلانشهر: ماسوله سکونتگاهی جادویی که از قدیمیان برجا مانده است. طبیعت و معماری منحصربفردی که با توجه به عدم پیگیری مسئولین مربوطه هنوز به عنوان میراث جهانی در یونسکو به ثبت نرسیده است. این عاشقانه در ماسوله را بشنوید، تماشا کنید و لذت ببرید.

فیلم از سینا عالمی