محمد مهاجری در توئیتی به دستکاری جداول بودجه‌ای ۱۴۰۰ واکنش نشان داد.

آقای روحانی! ننگ کار زشت مجلس در تغییر جداول بودجه را تحمل نکنید!
کلانشهر:  محمد مهاجری، در توئیتی خطاب به رئیس جمهور نوشت:

آقای روحانی!

رسوایی مجلس یازدهم در تغییر جداول بودجه با همکاری معاون سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته. شما ننگ این کار زشت را تحمل نکنید و متخلفان دولتی را به دادگاه معرفی کنید. تکلیف ابوابجمعی آقای قالیباف را هم لابد رئیس قووه قضائیه روشن خواهد کرد. 

انشاءالله قبل از انتخابات

این توئیت با هشتگ #ٌرسوایی، #مجلس_یازدهم، # بودجه، #سازمان_برنام_و_بودجه، #قالیباف و #رئیس قوقه قضائیه منتشر شده است.