قیمت خودروهای کارکرده ۱۵۰ میلیون تومان به بالا + جدول

کلانشهر: قیمت خودرو هایی که می توانید با بودجه 150 تا 300 میلیون تومان خریداری کنید به شرح جدول زیر است. قابل ذکر است که آمار جدول زیر برای ماشین های مدل 97 تاکنون بوده است و با کارکرد بیشتر از 10 هزار کیلومتر است: