وزیر امور خارجه با انتشار صوتی در صفحه اینستاگرام خود گفت: "من معتقدم کار برای تاریخ نکنید چون خطاب به تاریخ می‌گویم. خیلی نگران تاریخ نباشید نگران خدا و مردم باشید."

ظریف: نگران تاریخ نباشید/ نگران خدا و مردم باشید

کلانشهر: طی روزهای اخیر انتشار فایل تقطیع شده از یک گفت و گوی محمد جواد ظریف که در قالب تاریخ شفاهی انجام شده زمینه ساز تخریب وزیر امور خارجه در فضای رسانه ای شده است.

 این گفت و گو هفت ساعت بوده که سه ساعت از آن روز یکشنبه در فضای مجازی منتشر شد. 

نظر شما:

security code