علاقه‌مندان به تاریخ قطعا می‌دانند که سلسله‌ها و حکومت‌های پادشاهی ، مدت زمان مختلفی بر کشور‌ها حکومت داشته‌اند و حکومت‌هایی که طولانی‌ترین حکومت تاریخ ایران را داشتند کدام یک از سلسله‌های پادشاهی هستند.

طولانی ترین حکومت های پادشاهی در تاریخ ایران کدامند؟

کلانشهر: در این مطلب لیستی از ۱۰ حکومت پادشاهی ایران که طولانی‌ترین حکومت تاریخ ایران را داشتند را جمع‌آوری کرده‌ایم و در ادامه در اختیار شما قرار خواهیم داد.

 

۱۰) حکومت سامانیان بیش از ۱۳۰ سال

حکومت سامانیان بیش از ۱۳۰ سال طول کشید و یکی از طولانی‌ترین حکومت تاریخ ایران بود. این حکومت توسط چهار برادر نوح، احمد، یحیی و الیاس بنیان‌گذاری شد. در اواخر دوره سامانیان اندیشمندانی، چون رودکی، فردوسی و ابن سینا زندگی می‌کردند و در آن دوره هنر و علم به خوبی گسترش یافته بود.

 

۹) حکومت تیموریان بیش از ۱۳۰ سال

حکومت تیموریان بیش از ۱۳۰ سال عمر داشت و توسط تیمور لنگ بنا شد. این حکومت بسیار قدرتمند بود، زیرا تیمور حاکمی مقتدر بود، اما پس از مرگ او مشکلات زیادی در این حکومت به وجود آمد.

 

۸) حکومت سلجوقیان بیش از ۱۵۰ سال

حکومت سلجوقیان بیش از ۱۵۰ سال دوام آورد و توسط طغرل بیک تاسیس شد. در دوران حکومت سلجوقیان ایران بسیار گسترده و پهناور بود. زبان رسمی در این دوره فارسی بود و آبادانی زیادی در این دوره صورت گرفت.

 

۷) حکومت صفویان بیش از ۲۲۰ سال

حکومت صفویان توسط شاه اسماعیل اول تاسیس شد و آخرین پادشاه این حکومت پس از ۲۲۰ سال شاه عباس سوم بود. می‌توان گفت که دوره صفویه یکی از مهم‌ترین دوران تاریخ ایران بود، زیرا حکومتی متمرکز بوده و مناطق گسترده‌ای را تحت پوشش خود داشت.

 

۶) حکومت غزنویان بیش از ۲۲۰ سال

حکومت غزنویان بیش از ۲۲۰ سال دوام داشت و در این دوره فردوسی نیز در دوران سلطان محمود غزنوی می‌زیست. حکومت غزنوی به شعر و هنر و ادبیات فارسی اهمیت زیادی می‌داد.

 

۵) حکومت هخامنشیان نزدیک به ۲۳۰ سال

حکومت هخامنشیان حدود ۲۳۰ سال دوام داشت و در واقع به لطف کوروش بزرگ مردم اطلاعات بیشتری از این حکومت باستانی دارند. این حکومت توسط کوروش تاسیس شد و کوروش در تمام دوران حکومت خود قدرتمند و خردمندانه عمل کرد و این حکومت یکی از بزرگترین حکومت‌های پادشاهی آن زمان بوده است و اکنون در این لیست نیز در جایگاه پنجم قرار دارد.

 

۴) حکومت سلوکیان بیش از ۲۴۰ سال

حکومت سلوکیان بیش از ۲۴۰ سال دوام داشته است. این حکومت توسط سولوکوس یکم آغاز و توسط فیلیپ دوم به پایان رسید. این حکومت در واقع یک حکومت یونانی بود که پس از مرگ اسکندر تاسیس شد.

 

۳) حکومت ساسانیان بیش از ۴۲۰ سال

حکومت ساسانیان در این لیست در جایگاه سوم قرار گرفت. این حکومت بسیار یکپارچه و قدرتمند بود. این حکومت توسط اردشیر بابکان تاسیس شد و بیش از ۴ قرن دوام آورد. اما در نهایت آخرین پادشاه این حکومت یعنی یزدگرد سوم در جنگ با اعراب شکست خورد.

 

۲) حکومت اشکانیان بیش از ۴۷۰ سال

حکومت اشکانیان هم بیش از چهار قرن عمر داشت. این حکومت طولانی‌ترین حکومت از نژاد ایرانیان بود که توسط خاندان اشک تاسیس شد. حکومت اشکانیان در آن دوران قدرت زیادی در جهان داشتند، اما در نهایت تسلیم خاندان ساسانیان شدند.

 

۱) حکومت عباسیان بیش از ۵۰۰ سال

حکومت عباسیان بیش از ۵ قرن در ایران حکومت کرد و بنیانگذار آن عبدالله بن محمد (سفاح) بود. این حکومت در واقع یک حکومت عربی بوده که پس از ظهور پیامبر قدرت زیادی بدست آورد. این حکومت سومین حکومت اسلامی بود. حکومت عباسیان با بیش از ۵۰۰ سال حکومت، طولانی‌ترین حکومت تاریخ ایران است که بیشترین دوام را داشت.