مدیر مسئول روزنامه کیهان گفت: اعلام نامزدی برخی برای انتخابات ریاست جمهوری توهین به ملت ایران است.

حسین شریعتمداری: کاندیداتوری برخی برای انتخابات ۱۴۰۰ توهین به ملت است
کلانشهر: حسین شریعتمداری در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: اعلام نامزدی برخی برای انتخابات ریاست جمهوری توهین به ملت ایران است. مگر کشور صاحب ندارد که برخی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری می شوند؟!

حسین شریعتمداری افزود: برنامه یک سوی ماجراست و اجرا و توان اجرای آن سوی دیگر ماجراست.

شریعتمداری ادامه داد: فردی که می خواهد برنامه ها را اجرا کند باید توانمندی های اولیه را داشته باشد و زمانی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری می شود به هر حال سابقه دارد که قابل ارزیابی است.

اهم ظهارات وی را در ادامه به نقل از خبرگزاری ها بخوانید؛

* این روزها افرادی اعلام نامزدی کردند بعضی از آنها اعلام نامزدی شان، اهانت به ملت است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

* نامزدها در ابتدا باید کفایت داشته باشند و کفایت لزوماً یک مقوله کیفی نیست بلکه بایستی کفایت در عمل هم نشان داده شود و افردی که در مقابل برخی از مشکلات عادی مردم ناتوان بودند نباید در صحنه حضور پیدا کنند و حتی افرادی که از کسانی که ناتوان در اداره کشور بودند حمایت کردند اینها هم مورد سؤال هستند.

* درست است که ظریف نهیب پدرانه رهبری را پذیرفت ولی در بیانیه ای که بعد از سخنان رهبری منتشر کرد بر روال قبلی تأکید کرد.

* اینکه چه کسی این مصاحبه را افشا کرده باید پیگیری شود ولی در این ماجرا این اولویت دوم است و اولویت اول صحبت های وزیر امور خارجه است چرا که این صحبت ها کارشناسی نیست.

* حضور ما در منطقه و توانایی های نظامی ما و گفتمانی که پرمخاطب است موجب شده تا آمریکایی ها در منطقه نتوانند آن گونه که می خواهند عمل و سیاست انفعالی را دیکته کنند.

*{ با اشاره به صحبت شهید سلیمانی که می گفت برای دشمن کوچه باز نکنید}: وقتی که برای دشمن کوچه باز می کنید از همان کوچه وارد می شود.

* ظریف شخصیت متدین است و انسان های متدین خیانت نمی کنند ولی کلاه سرشان می گذارند.

* عملکرد سیاست خارجی ما در این مدت چه بوده است و آیا وظایف را انجام داده اند؟

* کجای دنیا زمانی که فردی می خواهد کاندیدا شود راه را باز می کنند؟ شرایطی دارد که باید با شرایطی که برای کاندیدا در نظر گرفته شده انطباق داشته باشد؛ و وظیفه شورای نگهبان هم همین است.

* آمریکا یک نهادی به عنوان دیوان عالی دارد که تعداد اعضای آن ۱۱ نفر است که این ها هر تصمیمی می گیرند نهایی است و هیچ کس حق حرف ندارد.

* در دیوان عالی آمریکا بر اساس نظر شخصی خودشان نظر می دهند ولی اینجا شورای نگهبان بر اساس قوانین نظر می دهند و همچنین ملزم است قانونی را که موجب شده که صلاحیت یک کاندیدا رد شود به خود فرد اعلام کند.

* تعدادی از نمایندگان فساد اقتصادی داشتند؛ چرا باید تأیید صلاحیت شوند؟ و عده ای به دنبال این هستند که کاندیدا بشوند تا رد صلاحیت شوند چون می دانند رد صلاحیت می شوند.