در شرایطی که باشگاه سپیدرود در شرایط خطرناکی به سر می برد و وضعیت مالی این تیم به نقطه قرمز رسیده است، شورای شهر با تصویب مصوبه ای به کمک این تیم شتافته است.

مصوبه کمک شورای شهر به سپیدرود چشم انتظار لایحه شهردار

کلانشهر: در جلسه روز چهارشنبه ۱۵ اردی بهشت شورای کلانشهر رشت، اعضای این شورا با کمک یک میلیارد تومانی شورا و شهرداری رشت به باشگاه سپیدرود رشت موافقت کردند و آن را برای طی مراحل قانونی و تنظیم لایحه به شهردار رشت ارسال کردند.

 

طبق قوانین در این مرحله شهردار کلانشهر رشت دکتر احمدی باید با تنظیم لایحه کمک فوری به سپیدرود آن را تنظیم و آماده کند تا مجددا در جلسه عمومی هفته آینده شورای شهر رشت مطرح شود و پس از تصویب به باشگاه سپیدرود پرداخت شود.

 

با توجه به شرایط مالی نامناسب باشگاه سپیدرود و اینکه چند مسابقه حساس پی در پی خارج و داخل خانه در پیش است، تعجیل در ارسال لایحه از سوی شهردار محترم رشت و تصویب آن در هفته آینده توسط اعضای محترم شورا می تواند بخش زیادی از مشکلات تیم ریشه دار شمال را برطرف کند و پس از مدت ها آرامش را به سپیدرود بازگرداند.