ابراهیم رئیسی برای ثبت نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد.

کلانشهر: سید ابراهیم رییسی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری:

?بیکاری، گرانی، سفره مردم و وضعیت اقتصادی دغدغه جدی برای انسان ایجاد می‌کند

?این ناامیدی‌ها در یک دولت قوی می‌تواند به امید تبدیل شود

?حضور بنده در این عرصه اجابت به دعوت مردم و نخبگان است

?اگرچه تشکل‌های سیاسی بسیار دعوت کرده‌اند اما حضور من مستقل است و حضور من نافی هیچ کس نیست

?همه در انتخابات مشارکت کنند حتی کسانی که ناامید هستند

?من خود را رقیب فساد و اشرافی‌گری می‌دانم نه گروه و حزبهای سیاسی

?هیچ بن‌بستی در کشور وجود ندارد

?بانیان و شرکای وضع موجود نمی‌توانند تغییردهنده وضعیت فعلی باشند

?من بنای برپایی ستادهای انتخاباتی آنچنانی را ندارم؛ مردم خانه‌هایشان را به ستاد تبدیل کنند