اعلام روسای ستادهای تبلیغاتی نامزدها در استان و شهرستانها قبل از انتشار اسامی نهایی خلاف قانون است

اعلام روسای ستادهای تبلیغاتی نامزدها در استان و شهرستانها قبل از انتشار اسامی نهایی خلاف قانون است

کلانشهر: به گزارش روابط عمومی دفتر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری استان گیلان؛ به استناد ماده 66 قانون انتخابات ریاست جمهوری، تبلیغات نامزدها بعد از اعلام اسامی نهایی داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، توسط شورای نگهبان امکان پذیر است.

لذا تشکیل ستادهای تبلیغاتی و تعیین روسای آن و اعلام اسامی افراد در فضای رسانه های مکتوب، غیر مکتوب و مجازی و همچنین هرگونه فعالیتی در این چهارچوب، خلاف قانون تلقی می گردد. 

نظر شما:

security code