رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گیلان گفت: ۴ قاچاقچی مواد مخدر هنگام معامله با ۲۰ کیلوگرم مواد در رشت بازداشت شدند.

دستگیری قاچاقچیان حین معامله موادمخدر در گیلان

کلانشهر: سرهنگ علی احمدپور گفت: با دریافت خبری مبنی بر فعالیت قاچاقچیان در زمینه تهیه و توزیع موادمخدر در استان، صحت خبر بررسی شد.

وی با بیان اینکه مواد مخدر، ماهرانه‌ در خودروی متهمان جاسازی شده بود افزود: در بازرسی از ۳ خودرو متهمان ۲۰ کیلو و ۹۰۰ گرم تریاک، ۱۱ گرم هروئین و ۲۰ گرم سوخته تریاک کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر گیلان گفت: قاچاقچیان ۳۴، ۳۷، ۴۰ و ۵۵ ساله که قصد معامله مواد مخدر را داشتند بازداشت و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.