در اولین مناظره ی سیزدهمین دوره ی ریاست جمهوری چه گذشت؟

اختصاصی کلانشهر: امروز از ساعت ۱۷ نخستین مناظره ریاست جمهوری برگزار شد. نگاهی بیاندازید به منتخب سخنان نامزهای ریاست جمهوری: