اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده ی شورای شهر بندرانزلی منتشر شد

کلانشهر: اسامی نامزدهای شورای شهر بندرانزلی منتشر شد. در ششمین دوره‌ی انتخابات شوراهای شهر و روستا 73 کاندید از حوزه‌ی انتخابی بندرانزلی برای کسب کرسی‌های شورا رقابت خواهند کرد. 73 کاندیدای موردنظر به شرح زیر است:

۱-آقای علی احمدزاده- کد نامزد ۱۲۴
۲- آقای حسن احمدی فرد- کد نامزد۱۲۶
۳-آقای سعید آزاده سنجبدله-کد نامزد۱۲۷
۴-آقای حمیدرضا باغبان اوبری-کد نامزد۱۴۱
۵-آقای محمدرضا بدیعی فر-کد نامزد۱۴۲
۶-آقای فرداد پرهیزکار میاندهی-کد نامزد ۱۴۶
۷-آقای عباس پرورشخواه-کد نامزد١۴٧
۸-خانم لیلا پوررزاز-کد نامزد۱۴۸
۹-آقای مسعود پورگل-کد نامزد۱۴۹


۱۰-آقای محمدحسن تاجور-کد نامزد۱۵۲
۱۱-خانم فتانه جعفرنیاکپورچال-کد نامزد۱۵۴
۱۲-آقای شعبان جعفری جفرودی-کد نامزد۱۵۷
۱۳-آقای دادیار جمالی-کد نامزد۱۵۸
۱۴-آقای حسن جمشیدی-کد نامزد۱۵۹
۱۵-آقای صادق حسام-کد نامزد۱۶۱
۱۶-آقای محمود حسین پور فتمه سری-کد نامزد۱۶۲
۱۷ـآقای فرشاد حسینی فر – کد نامزد۱۶۴
۱۸-خانم زهرا حقیقی چکووری-کد نامزد۱۶۵
۱۹-آقای محمد حمیدی مقدم-کد نامزد١۶٧
۲۰-آقای هادی حیدری-کد نامزد۱۶۸


۲۱-آقای احمد خادمی میان دهی-کد نامزد۱۶۹
۲۲-خانم لیلا خالق دوست جیفرودی-۱۷۱
۲۳-آقای علی خوشحال کلویر-کد نامزد۱۷۲
۲۴-آقای محمد مهدی ملقب به هومن داداشی-کد نامزد۱۷۴
۲۵-آقای میلاد داغستانی-کد نامزد۱۷۵
۲۶-آقای میلاد دریادوست-کد نامزد۱۷۸
۲۷-آقای هادی دلخوش حقیقی سوسری-کد نامزد۱۷۹
۲۸-آقای رضا رضاپور-کد نامزد۱۸۲
۲۹-آقای فرزاد رضایی-کد نامزد۱۸۴
۳۰-آقای سید غلامرضا رنجبری امین جان-کد نامزد۱۸۵


۳۱-آقای آرمین روح بانی-کد نامزد۱۸۶
۳۲-خانم فائزه روشنفکر -کد نامزد۱۸۷
۳۳-آقای میثم شاه بیگی رودپشتی-کد نامزد۱۹۱
۳۴-آقای کریم اله شعبانی-کد نامزد١٩۴
٣۵-آقای امیرحسین شهربانیان-کد نامزد۱۹۵
٣۶-آقای یاسر صادقی-کد نامزد۱۹۶
۳۷-آقای مهدی صدرا-کد نامزد۱۹۸
۳۸-آقای علی اکبر صدرشکوهی-کد نامزد٢١٢
۳۹-آقای احمد صفاتی-کد نامزد۲۱۴
۴۰-آقای محمدرضا صفری بلسکله-کد نامزد۲۱۵

۴۱-آقای آرمین صیادعالیان-کد نامزد۲۱۶
۴۲-آقای روح الله صیاد-کد نامزد۲۱۸
۴۳-آقای حمید صیاد هنرور-کد نامزد۲۱۹
۴۴-آقای فریدون طیوری آبکنار-کد نامزد۲۴۲
۴۵-آقای حمید عاشوری ساحلی-کد نامزد۲۴۵
۴۶-آقای مرتضی عبادزاد صحرایی-کد نامزد۴۶۲
۴۷-آقای رضا عباسپور-کد نامزد۲۴۷
۴۸-آقای محمد عبدی-کد نامزد۲۴۸
۴۹-آقای امین عزتیان کلویر دوست-کد نامزد۲۴۹
۵۰-آقای مجید کیاورز مقدم-کد نامزد۲۵۲

۵۱-خانم مژگان محب علیزاده -کد نامزد۲۵۴
۵۲-خانم نسترن محبعلی زاده-کد نامزد۲۵۶
۵۳-آقای امیرعباس محسنی-کد نامزد۲۵۷
۵۴-آقای رضا احمدی احمدگورابی-کد نامزد۲۵۸
۵۵-آقای سید ابراهیم مرتضوی سیاه مزگی-کدنامزد۲۵۹
۵۶- آقای علی مرجب کد ۲۶۱
۵۷- آقای محمد مرجب کد ۲۶۲
۵۸- آقای محمدجواد معصومی کد ۲۶۴
۵۹- آقای علیرضا مقنی کد ۲۶۵


۶۰- خانم شهلا مولایی کد ۲۶۷
۶۱- آقای محمد مولایی کد ۲۶۸
۶۲- آقای ارین مینایی کد ۲۶۹
۶۳- آقای کاظم مینایی کد ۲۷۱
۶۴- آقای ایمان نجات رسولی کد ۲۷۲
۶۵- آقای وحید نجفی ابکنار ۲۷۴
۶۶- خانم مهدیه نجفیان تربه بر کد ۲۷۵
۶۷- آقای میلاد نجفیان تربه بر کد ۲۷۶
۶۸- خانم مه سیما نصیری سمنانی کد ۲۷۸
۶۹- آقای میرمعین نوری نیا کد ۲۷۹


۷۰- آقای عبدالرضا نوفرستی کد ۲۸۱
۷۱- آقای حمید هاشم زاده کد ۲۸۲
۷۲- آقای سامان وطن خواه کد ۲۸۴
۷۳- آقای احمد ولی زاده کد ۲۸۶