نجات گربه گرفتار در کاپوت خودروی سواری توسط آتش نشانی

کلانشهر: ظهر دیروز  تماس شهروند با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی حاکی از گیر کردن گربه و عدم توانایی خارج شدن از کاپوت خودروی 206 بود.

سریعا دو آتش نشان به محل پارک خودرو واقع درخیابان منظریه رشت اعزام شدند و حیوان محبوس شده را بدون هیچ آسیبی از خودرو خارج و به مکان امن انتقال دادند.