نتایج نهایی انتخابات شورای شهر رضوانشهر اعلام شد

کلانشهر: اسامی نهایی شورای اسلامی شهر رضوانشهر به این شرح است : 

شهرام اکبری

محمد امام پور

حمید رضا بادپا

جهانبخش گلرخ

مازیار پرهیزگار