نتایج نهایی انتخابات شورای شهر رشت به تفکیک آرا

کلانشهر: فرمانداری رشت طی بیانیه ای اعلام کرد:

با توجه به برگزاری انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸، نتایج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر رشت به ترتیب دارندگان بیشترین رأی به شرح ذیل مى باشد:

 

1 -آقای محمدحسین واثق کارگرنیا نام پدرمحمد على دارای 11904 رأی

2 -آقای رضا عاشری منگودهی نام پدرمحسن دارای 11348 رأی

3 -آقای علیرضا تاج شهرستانی نام پدرمحمدعلی دارای 10978 رأی

4 -آقای مجید عزیزی نام پدرمحمود دارای 10869 رأی

5 -آقای هادی رمضانی پاچکناری نام پدرپرویز دارای 10804 رأی

6 -آقای سیدحسین رضویان نام پدرسیدمرتضی دارای 10468 رأی

7 -آقای سیدامیرحسین علوی امندانی نام پدرمیرشمس دارای 9968 رأی

8 -آقای مهدی نوری هریس نام پدرمحمد دارای 9934 رأی

9 -آقای مسعود عباس نژادکارسیدانی نام پدرمحمد دارای 8814 رأی

10 -آقای سیدشمس شفیعی دوگاهه نام پدرسیدحسین دارای 8769 رأی

11 -آقای نادر حسینی مژدهه نام پدرحسین دارای 8194 رأی

12 -آقای حسن کریمی کرنق نام پدرعوضعلی دارای 7453 رأی

13 -آقای محسن سماکڃی نام پدرمحمدتقی دارای 7188 رأی

14 -آقای محمدحسن عاقل منش نام پدرحسین دارای 6897 رأی

15 -آقای امید حبیبی لاسکی نام پدرباقر دارای 6777 رأی

16 -خانم مریم گیلان پور نام پدررمضان دارای 6323 رأی

17 -آقای محمد محمودیان نام پدربهلول دارای 6249 رأی

18 -آقای قنبر همتی نام پدررضا دارای 6232 رأی

19 -آقای حجت جذب نام پدرعلی دارای 6108 رأی

20 -آقای رضا رسولی نام پدرمحمود دارای 5832 رأی

21 -آقای ابوالفضل پورمجیب اسطلکی نام پدرعباس دارای 5802 رأی

22 -آقای مهرداد مهرگان نام پدرمسیح دارای 5699 رأی

23 -آقای مهرداد بردبارطاهرگورابی نام پدرمحمد دارای 5490 رأی

24 -آقای سینا مقدادی کاسانی نام پدرعلى اکبر دارای 5268 رأی

25 -آقای حسن عیوضی کرنق نام پدرتجارعلی دارای 5212 رأی

26 -خانم فاطمه شیرزاده نام پدررجبعلى دارای 4767 رأی

27 -آقای مرتضی ورزل دوست کتیگری نام پدرمظاهر دارای 4744 رأی

28 -آقای محمدرضا خاکسارنجفی نام پدرعزیزعلى دارای 4631 رأی

29 -آقای کاظم نیکومنش نام پدرغلام على دارای 4280 رأی

30 -آقای محمدصادق اسلامی کجیدی نام پدرنعمت اله دارای 4206 رأی

31 -آقای مهدی رشادکوچصفهانی نام پدرنصرت اله دارای 3777 رأی

32 -آقای سجاد علی پور نام پدررحمت دارای 3588 رأی

33 -خانم زهرا نامورعربانی نام پدرجمشید دارای 3328 رأی

34 -آقای مجید قصاب زاده نام پدرعبدالحمید دارای 3307 رأی

35 -آقای افشین ناظمی ثابت صومعه سرائی نام پدرعلى اکبر دارای 3296 رأی

36 -آقای عبدالرضا رفیعی پورچیرانی نام پدراسماعیل دارای 3198 رأی

37 -آقای مجتبی میره جینی نام پدرایرج دارای 3024 رأی

38 -آقای سلمان عسکری جیرهنده نام پدرمرتضی دارای 2992 رأی

39 -آقای مرتضی احمدی سراوانی نام پدرغلامرضا دارای 2849 رأی

40 -آقای علی درجزی قاضیانی نام پدرعیسی دارای 2750 رأی

41 -آقای علیرضا مددی مژدهی نام پدرمرتضى دارای 2588 رأی

42 -آقای مصطفی بلورچی نام پدرفریدون دارای 2556 رأی

43 -آقای شمس الله شمسینی غیاثوند نام پدرعلى دارای 2357 رأی

44 -آقای فرزین کوچکی گل افزانی نام پدرهادی دارای 2280 رأی

45 -خانم معصومه رجبی پاپکیادهی نام پدرحسن دارای 2273 رأی

46 -آقای سیدمحسن موسوی نام پدرسید جعفر دارای 2240 رأی

47 -آقای حسین میربلوک لیڃائی نام پدرحسن دارای 2103 رأی

48 -آقای علی اکبر کیانی نژاد نام پدرعلی دارای 2070 رأی

49 -آقای فرزاد کرمی طالقانی نام پدرعینعلی دارای 2035 رأی

50 -آقای نقی هدایتی نام پدرعلی اصغر دارای 1824 رأی

51 -آقای عرفان ندائی پس ویشه نام پدرحجت دارای 1757 رأی

52 -آقای رضا شادپاشاکی نام پدرعلیجان دارای 1743 رأی

53 -آقای سعید عبداله زاده خاکیانی نام پدرحسین دارای 1720 رأی

54 -آقای مرتضی نجدی گورابی نام پدرحسین دارای 1720 رأی

55 -آقای محمد صفری نام پدرسلیمان دارای 1711 رأی

56 -آقای رضا محمدزاده پیشوری نام پدراحمد دارای 1691 رأی

57 -آقای اسماعیل ابراهیمی نصیرمحله نام پدرعباد دارای 1689 رأی

58 -آقای مرتضی رمضانی شیرکوهی نام پدرعلی دارای 1666 رأی

59 -آقای بهزاد مقدم نیا نام پدرحسن دارای 1618 رأی

60 -آقای خسرو قربانی نام پدرمنصور دارای 1595 رأی

61 -آقای پوریا قویدل نام پدرعطاءاله دارای 1519 رأی

62 -آقای هادی اسماعیلی نام پدرتقى دارای 1457 رأی

63 -آقای محمد رئوف قصابسرائی نام پدرمحمدحسن دارای 1447 رأی

64 -آقای هادی حاجی عباسی صومعه سرائی نام پدرمحمد دارای 1422 رأی

65 -آقای حسین احمدیان نام پدرنبى دارای 1357 رأی

66 -آقای ابراهیم یوسفی نام پدرخداشیرین دارای 1276 رأی

67 -آقای میرحسین مؤمنی زاده نام پدرمیرشمس دارای 1206 رأی

68 -آقای میلاد ملکی تکرمی نام پدرعلیرضا دارای 1200 رأی

69 -آقای سجاد میرزائی سین نام پدرقلی دارای 1190 رأی

70 -خانم کیمیا اخباری لاکانی نام پدراسمعیل دارای 1175 رأی

71 -آقای محمد جهانگیری سیاهمزگی نام پدرعظیم دارای 1119 رأی

72 -آقای محمد وفائی آجی بیشه نام پدرمحمدعلى دارای 1046 رأی

73 -آقای حسن رجیون پلکوئی نام پدرمحمد دارای 1010 رأی

74 -آقای محمدمهدی سرگل نام پدرحسن دارای 992 رأی

75 -آقای مهدی اسمعیلی ورکی نام پدرمحمود دارای 953 رأی

76 -آقای سیدجواد اسحاقی نام پدرسید عبداله دارای 930 رأی

77 -آقای مازیار سادیس میانبری نام پدرمهدی قلی دارای 900 رأی

78 -آقای حامد علیپورمامودان نام پدرحسین دارای 894 رأی

79 -آقای علیرضا باقری نام پدرحسین دارای 884 رأی

80 -آقای مجتبی توفیقی نام پدرحسین دارای 846 رأی

81 -خانم مریم امانی پرچکوهی نام پدرامان اله دارای 841 رأی

82 -آقای علی احمدنیا نام پدررشید دارای 806 رأی

83 -آقای مرتضی باباخانی گلنگشی نام پدرمحمد دارای 789 رأی

84 -خانم سیده زهرا میرحسینی لاکانی نام پدرمیر یحیى دارای 774 رأی

85 -خانم سمیه خاکسار نام پدرمجتبی دارای 774 رأی

86 -آقای حسین ملکی میخوش نام پدرخانحسین دارای 761 رأی

87 -آقای غلامرضا آزموده خشت مسجدی نام پدرمختار دارای 739 رأی

88 -آقای نیما علی بلندی نام پدرابوالقاسم دارای 729 رأی

89 - آقای سیدمحمد حمیدی عدلی نام پدر سیداسمعیل دارای 713 رأی

90 -آقای طهمورس محمدی نوده نام پدرارسلان دارای 710 رأی

91 -خانم فاطمه آقاجانی کیاسه نام پدرمرادعلی دارای 705 رأی

92 -خانم شریعت مهدوی لیف شاگرد نام پدرمحمدکاظم دارای 699 رأی

93 -آقای منصور ظهیری شیرآباد نام پدرفرجود دارای 686 رأی

94 -آقای حمید همت پور نام پدرقربانعلى دارای 650 رأی

95 -آقای سیدمحمدمهدی باکی هاشمی نام پدرسیدتقى دارای 643 رأی

96 -آقای محمد افتخاری سدهی نام پدرهادی دارای 641 رأی

97 -آقای بهنیا ثابت رفتار نام پدرحسین دارای 635 رأی

98 -آقای سیدمجید محجوب خطیبانی نام پدرسید محمد دارای 632 رأی

99 -آقای ایمان مهدی نژاد نام پدرمحمد دارای 625 رأی

100 -خانم مریم حاج نجفی نام پدرحسین دارای 618 رأی

101 -آقای علی هندی چولابی نام پدرمرتضی دارای 615 رأی

102 -آقای محسن معارفی نام پدرمحمود دارای 611 رأی

103 -آقای محمدرضا برزگرمقدم بازقلعه نام پدرحسن دارای 603 رأی

104 -آقای رحیم پورمحمدی گواسرائی نام پدرتقی دارای 601 رأی

105 -آقای مجتبی میرزائی نام پدرفرخ دارای 595 رأی

106 -آقای ناصر باقرزاده لاکانی نام پدرمهدی دارای 591 رأی

107 -آقای بهرام علی دوست گلرودباری نام پدرجعفر دارای 575 رأی

108 -آقای محمد حاجی جعفری نام پدرحسین دارای 573 رأی

109 -آقای محمدعلی رفعتی ساجدی نام پدرمهدی دارای 572 رأی

110 -آقای امیررضا کریمی آذری نام پدرفریدون دارای 566 رأی

111 -آقای داود قیاسی غیاث آباد نام پدرشرین اله دارای 563 رأی

112 -آقای سیدحمیدرضا علوی نام پدرسیدجمال دارای 535 رأی

113 -آقای نادر خدادادی لزرجان نام پدرنادر دارای 526 رأی

114 -آقای جلال مقدس نام پدررمضانعلی دارای 504 رأی

115 -آقای جلال نیک فطرت شالدهی نام پدرمهدی دارای 503 رأی

116 -خانم سیده زهرا امامی مؤیدی نام پدرسیدزین العابدین دارای 500 رأی

117 -آقای محمود حسین زاده صیقلانی نام پدرعزیز دارای 495 رأی

118 -آقای حسین حاجتی نام پدرنور محمد دارای 483 رأی

119 -آقای علیرضا بخشی نژادعلی نودهی نام پدرمحمد دارای 479 رأی

120 -خانم ام البنین فتوحی سدهی نام پدراحمد دارای 476 رأی

121 -آقای عباس خیرخواه صیقلانی نام پدرعنایت خیرخواه صیقلانى دارای 473 رأی

122 -آقای حسن حاتم جعفری نام پدرمحمد تقى دارای 467 رأی

123 -خانم معصومه پاداش ستوده نام پدرهاشم دارای 453 رأی

124 -خانم زینب خوش روش گشتی نام پدرفرخ دارای 452 رأی

125 -آقای سیدجمال علوی گیلوان نام پدرسید مرتضى دارای 445 رأی

126 -خانم رقیه شادمان نام پدرتقی دارای 438 رأی

127 -آقای فرداد رجبی پسیخانی نام پدرحسن دارای 429 رأی

128 -آقای ناصر آفرین زادخشکنودهانی نام پدرعباس دارای 411 رأی

129 -آقای عباس مهدوی نرگسی نام پدروحیدرضا دارای 398 رأی

130 -آقای ناصر قربانعلی نضارپور نام پدرولى دارای 396 رأی

131 -خانم مریم منصوری نام پدرحیدر دارای 394 رأی

132 -آقای خسرو زندی فر نام پدرقاسم دارای 390 رأی

133 -آقای عزیز رضائی نام پدرفیروز دارای 388 رأی

134 -آقای امیر حامدی مهره نام پدراسمعلی دارای 383 رأی

135 -آقای ستار زال نژاد نام پدرفریبرز دارای 376 رأی

136 -آقای غلامرضا فرجاه نام پدرمحمد دارای 371 رأی

137 -آقای یاسین حسینی نام پدرطالب دارای 341 رأی

138 -آقای مجید بشردوست نام پدرعبدالحمید دارای 337 رأی

139 -آقای سهیل صدرائی مقدم بالاکویخی نام پدرمحمدعلی دارای 336 رأی

140 -آقای حسام افسوس بی ریا نام پدرغلامحسین دارای 335 رأی

141 -آقای هادی خوشرفتارسلیماندارابی نام پدراحمد دارای 332 رأی

142 -آقای محسن پیرزاده نام پدرکریم اله دارای 331 رأی

143 -آقای یوسف میره جینی نام پدرمحمد دارای 329 رأی

144 -آقای اسحاق احتشامی نام پدراحمدعلى دارای 327 رأی

145 -آقای فرزاد داداش زاده نام پدرطاهر دارای 325 رأی

146 -آقای احمد خوش گفتارپسیخانی نام پدرمحمد دارای 317 رأی

147 -آقای آرش تجددی پاسکیابی نام پدرعباس دارای 311 رأی

148 -آقای عارف اسدالهی ارم ساداتی نام پدرقسمت دارای 301 رأی

149 -آقای عظیم یگانه نام پدررمضانعلی دارای 296 رأی

150 -خانم فرحناز افشین نام پدرفرامرز دارای 295 رأی

151 -آقای عباس محمدزاده پردسری نام پدراحمد دارای 292 رأی

152 -خانم صغری خانزاده خرطومی نام پدرحسین دارای 289 رأی

153 -آقای مجید پیرزاده کلشتری نام پدرکریم اله دارای 285 رأی

154 -خانم فرزانه آقاجان لیافو نام پدرسلیم دارای 272 رأی

155 -آقای مهدی ابراهیم نژادچماچائی نام پدررضا دارای 270 رأی

156 -خانم مریم حسن پورچوبه ثانی نام پدرمحمد دارای 268 رأی

157 -خانم عاقله شادپورذوالپیرانی نام پدررحیم دارای 262 رأی

158 -آقای سیدمحمد پورمحب حسینی نام پدرسید قاسم دارای 260 رأی

159 -خانم لیدا صادقی لطف آباد نام پدرعزیزاله دارای 255 رأی

160 -آقای حمیدرضا حسین زاده پیربازاری نام پدراحمد دارای 253 رأی

161 -آقای نیما پارساضیابری نام پدرحسین دارای 250 رأی

162 -آقای نعمت اله غزالی نام پدرعلى دارای 246 رأی

163 -خانم کبری امیراحمدی چماچار نام پدرحاجى قلى دارای 239 رأی

164 -آقای رامتین پوریوسفی اباتری نام پدررامین دارای 231 رأی

165 -آقای آرش جمشیدی کوکنه نام پدرخیرالله دارای 230 رأی

166 -آقای محسن محمدی لیافوئی نام پدرحسین دارای 229 رأی

167 -آقای یاسر آقائی پیرکوهی نام پدریحیی دارای 227 رأی

168 -آقای علی اسفندیاری نام پدراسماعیل دارای 227 رأی

169 -آقای ادریس اصلاحی طبالوندانی نام پدرمجید دارای 227 رأی

170 -خانم فروغ فریدنیا نام پدرصفر دارای 225 رأی

171 -آقای اسماعیل غفوری نام پدرباباخان دارای 221 رأی

172 -آقای پویا بابائی اولم نام پدرولی الله دارای 220 رأی

173 -آقای مهدی تربیت نام پدریداله دارای 218 رأی

174 -آقای علی رحیم زاده متحد نام پدرعبدالرضا دارای 215 رأی

175 -آقای سعید کریمی پرمهر نام پدرعدالت دارای 209 رأی

176 -آقای پدرام هادی زاده قاضیانی نام پدرحسین دارای 206 رأی

177 -آقای اصغر قاسمی شمس نام پدرمحمد دارای 202 رأی

178 -آقای محمد شاه محمدی نام پدرمحمود دارای 202 رأی

179 -خانم زهرا شعبان پورششکل نام پدرمحمود دارای 200 رأی

180 -آقای سیدجلال حسنی پورکردمحله نام پدرسیدتقى دارای 199 رأی

181 -آقای محمدعلی ناصری کنارسری نام پدرعلی دارای 196 رأی

182 -آقای مهران محمودی ضیابری نام پدرمحمد دارای 195 رأی

183 -آقای عرفان محمدی نام پدرمحمد دارای 193 رأی

184 -آقای سجاد سمیعی خطیبانی نام پدراحمد دارای 189 رأی

185 -خانم مریم علی پورلزرجانی نام پدرقاسم دارای 186 رأی

186 -آقای احمد حبیبی ستوا نام پدراسمعیل دارای 183 رأی

187 -آقای حسن پیره نام پدرحسینعلی دارای 180 رأی

188 -آقای مسعود نیک چهره گل افزائی نام پدریوسف دارای 180 رأی

189 -آقای شاهرخ صالحی چکوسری نام پدرحسین دارای 180 رأی

190 -خانم مرجان خنده جام نام پدرمحمود دارای 178 رأی

191 -آقای سجاد کریمی لاسکی نام پدرحبیب دارای 177 رأی

192 -آقای فرزام اسماعیل پورلیف شاگرد نام پدررضا دارای 175 رأی

193 -آقای احمد واعظی نسب نام پدرحسینعلى دارای 175 رأی

194 -خانم مریم هاساواری نام پدرسیف الدین دارای 175 رأی

195 -آقای محمد رنجی شیشه گورابی نام پدرعبدالرضا دارای 174 رأی

196 -آقای راشد نقی پورلاسکی نام پدرکرم دارای 173 رأی

197 -آقای حسین مرزوان نام پدرصفرعلی دارای 170 رأی

198 -آقای مسعود امجد نام پدرموسی دارای 169 رأی

199 -آقای علی امینی دوست نام پدرغلام دارای 169 رأی

200 -آقای رضا اکبری چیرانی نام پدرمحمد دارای 167 رأی

201 -آقای حسین مطهری طشی نام پدرمنصور دارای 161 رأی

202 -آقای میلاد محبوب ملکسری نام پدرشریف دارای 160 رأی

203 -آقای رضا یگانه جولاتی نام پدرمحمد دارای 159 رأی

204 -خانم معصومه گل زاده نام پدرهادی دارای 155 رأی

205 -خانم سیده کلثوم ناصری کوهی نام پدرسید جعفر دارای 151 رأی

206 -خانم نگین عابدمینو نام پدراللهویردی دارای 150 رأی

207 -آقای علی بهجتی ماسوله نام پدربهرام دارای 147 رأی

208 -آقای مرتضی امام پورچاکری نام پدرحسن دارای 146 رأی

209 -آقای جلیل رحمان پور نام پدرعسکر دارای 146 رأی

210 -آقای حسن نیک خواه ذوالپیرانی نام پدرابراهیم دارای 142 رأی

211 -آقای سیامک صدرالهی نام پدرعلى صفر دارای 137 رأی

212 -آقای داریوش قربانزاده نام پدرکیانوش دارای 135 رأی

213 -آقای مجید محمدپور نام پدرمحمدعلى دارای 133 رأی

214 -آقای هوفر نقشی نام پدرمحمدنقى دارای 131 رأی

215 -آقای محمدرضا اسدی نام پدرمهدی دارای 130 رأی

216 -آقای طاها جاوید نام پدرانور دارای 127 رأی

217 -آقای محمدمهدی جوادی نام پدرمحمدرضا دارای 126 رأی

218 -آقای آرمان نوتاراج زاده کل تپه نام پدرشهرام دارای 125 رأی

219 -آقای سیدعلی سیدنژاد نام پدرسیدمحمود دارای 123 رأی

220 -آقای امیر اصلانی زیدهی نام پدراصلان دارای 122 رأی

221 -آقای محمدرضا صابری خشکبجاری نام پدرمحمد دارای 121 رأی

222 -آقای محمدحسن مکرم رفتاری نام پدرعلی اصغر دارای 120 رأی

223 -آقای محمد جباری جم نام پدرولی اله دارای 115 رأی

224 -آقای سیدداود میرباقری نام پدرسید احمد دارای 114 رأی

225 -آقای مهدی الماسی نام پدرعلی اکبر دارای 113 رأی

226 -آقای مهرداد یعقوبی مرکیه نام پدرسلطانعلی دارای 113 رأی

227 -آقای حامد دلدارمسرور نام پدرمحمد دارای 112 رأی

228 -آقای محمدرضا صادقی خطیبانی نام پدرهرمز دارای 111 رأی

229 -آقای صابر جمالی شهربیجاری نام پدرابوالقاسم دارای 110 رأی

230 -آقای مجتبی قدیمی نام پدرایوب دارای 109 رأی

231 -آقای فریدون پورسمیعی نام پدرقربانعلی دارای 109 رأی

232 -آقای محسن نیکروان نام پدرغلامرضا دارای 109 رأی

233 -آقای عقیل پیک تملی نام پدرعزیز دارای 105 رأی

234 -آقای حسین سرمست نوکنده نام پدرحسن دارای 100 رأی

235 -آقای صمد آژیری نام پدرحسین دارای 99 رأی

236 -آقای سیدعلی اصغر اخباری آزادپیشخانی نام پدرگلمیر دارای 98 رأی

237 -آقای رضا مظفری ثابتی نام پدرمهدی دارای 97 رأی

238 -آقای حسین حسنی نام پدرمحمد دارای 95 رأی

239 -آقای آیدین زیبائی دیوشلی نام پدردرویشعلی دارای 95 رأی

240 -آقای ابراهیم طاهررفتار نام پدراحمد دارای 89 رأی

241 -آقای محمدعلی مکرم رفتاری نام پدرعلی اصغر دارای 88 رأی

242 -آقای حسن قنبری تمرین نام پدرفتح اله دارای 83 رأی

243 -آقای محمدجواد مرادی کلارده نام پدرمحمد ابراهیم دارای 76 رأی

244 -آقای محمد خان میرزائی نام پدررسول دارای 73 رأی

245 -آقای مجتبی خانجانزاده نام پدرمحمدرسول دارای 72 رأی

246 -آقای کیهان نصررمزی نام پدرحسن دارای 70 رأی

247 -آقای علی اصغر مکرم رفتاری نام پدرعلى اکبر مکرم رفتاری دارای 66 رأی

248 -آقای سیدایمان طلوعی برازنده نام پدرسیدمهدی دارای 65 رأی

249 -آقای محمدرضا ترک نام پدرمراد دارای 62 رأی

250 -آقای رضا معارفی نام پدرمحمد دارای 60 رأی

251 -آقای علیرضا قهرمانی نام پدرعیسی دارای 58 رأی

252 -آقای بهروز شیعه یان نام پدرمحمود دارای 58 رأی

253 -آقای امید محبى اصل نام پدرمحمدحسین دارای 58 رأی

254 -آقای عابد نجومی ریک نام پدرحیدر دارای 56 رأی

255 -آقای علی جلیلی نام پدرصورتعلى دارای 56 رأی

256 -آقای محمد دفاعی پشته نام پدرخدابخش دارای 52 رأی

257 -آقای امید شعبان مرکیه نام پدراسمعیل دارای 43 رأی

258 -آقای جواد کاظمی نام پدرمهیار دارای 40 رأی

259 -آقای مهدی جوادپور نام پدرسمران دارای 31 رأی