نتایج نهایی انتخابات شورای شهر ماسال اعلام شد

کلانشهر: وحید پورحضرت، فرماندار ماسال نامزدهای منتخب ششمین انتخابات شوراهای شهر و روستای ماسال را بدین شرح اعلام کرد:

داوود شفیع پور

حامد عباسی

مهدی ایزدی

مجید زارع

فرداد هادی پور