نتایج نهایی انتخابات شورای شهر لنگرود اعلام شد

کلانشهر: اعضای شورای شهر ششم لنگرود مشخص شدن که بدین شرح اند:

محسن فداکار

لیلاآبچیان

غلامرضامنصفی

لیلارمضانی

مهردادزحمتکش

سیروس اقاجانیان

یعغوب رمضانی

 

اعضای علی البدل:

فرزاداسدیان

اعظم سیکارودی