بازداشت عضو منتخب شورای شهر تالش به دلیل خرید رأی با پول تقلبی

کلانشهر: یک عضو منتخب شورای اسلامی شهر تالش به دلیل خرید رای توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر شد.

این عضو منتخب به دلیل استفاده از پول تقلبی در خرید رأی و با شکایت یکی از فروشندگان آرا دستگیر شده است.

نظر شما:

security code