خودکشی نوجوان دهه هشتادی در ایستگاه قطار گیلان

کلانشهر: شب گذشته همزمان با راه افتادن قطار گیلان، مسافران و خدمه ایستگاه قطار رشت متوجه خودکشی یک پسر حدوداً ۲۰ ساله شدند.

علت این خودکشی و قصد این جوان مشخص نیست.این اتفاق تلخ باعث تاخیر در به راه افتادن قطار شد.