قلب شهروند مرگ مغزی شده ۳۵ ساله گیلانی، برای پیوند به یک بیمار نیازمند، با بالگرد اختصاصی به تهران ارسال شد.

قلب مرد ۳۵ ساله گیلانی، بیمار تهرانی را نجات داد

کلانشهر: معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: گروه متخصص و مجرب در بیمارستان آموزشی درمانی رازی رشت، قلب یاسر مرزی گذار، اهل ماسال را که بر اثر سقوط از ارتفاع مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانواده وی، جدا و برای پیوند به یک بیمار نیازمند به تهران فرستادند.

 

 

دکتر انوش دهنادی مقدم با بیان اینکه عضو اهدایی با جت در کمتر از یک ساعت به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد، افزود: این عضو پیوندی با همکاری اورژانس هوایى سازمان اورژانس کشور، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، اورژانس ۱۱۵ گیلان و اداره پیوند وزارت بهداشت به بیمارستان امام خمینی تهران برای پیوند به یک مرد ۳۴ ساله منتقل شد.

 

وی با بیان اینکه کبد وی هم برای پیوند به یک بیمار نیازمند برداشته شد، اضافه کرد: ۲ کلیه این بیمار مرگ مغزی شده، به مردی ۳۸ ساله و نوجوانی ۱۶ ساله در بیمارستان رازی رشت پیوند زده شد.