همزمان با تحلیف شورای شهر رشت اعضای هیات رییسه سال اول شورا مشخص شدند.

رییس و اعضای هیأت رییسه شورای شهر رشت مشخص شدند

کلانشهر: همزمان با تحلیف شورای شهر رشت اعضای هیات رییسه سال اول شورا مشخص شدند.

براین اساس، کارگرنیا به عنوان رییس و مجید عزیزی به عنوان نایب رییس انتخاب شدند.

خزانه دار: هادی رمضانی

منشی اول: علیرضا تاج شهرستانی

منشی دوم: رضا عاشری

همچنین نماینده شورا در شورای شهرستان نیز علوی و عزیزی هستند.

سمت سخنگوی شورای شهر نیز به نادر حسینی رسید.

با امضای حکم رحیم شوقی از سوی وزیر کشور؛
رشت بعد از 10 ماه صاحب شهردار شد
افشاگری عضو شورای شهر رشت درباره استخدام های فامیلی اعضا در شهرداری
از دختر خاله و پسرعمو تا پسر عضو شورا که به نام پاکبان پشت میز می نشیند

نظر شما:

security code