در نخستین جلسه علنی شورای ششم شهر رشت اعضای کمیسیون‌های تخصصی شورا به پیشنهاد رئیس شورا و رأی موافقت اعضای شورای شهر رشت انتخاب شدند.

اعضای کمیسیون های تخصصی شورای شهر رشت مشخص شدند

کلانشهر: صبح امروز در نخستین جلسه علنی شورای ششم رشت در ساختمان جلسات شورا با پیشنهاد محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورا و موافقت اعضای شورای شهر رشت به ترتیب سید شمس شفیعی، رضاعاشری، سید امیرحسین علوی، سید حسین رضویان، علیرضا شهرستانی برای عضویت در کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر رشت انتخاب شدند.

 

برای کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای رشت نیز اعضای شورا با عضویت مهدی نوری هریس، نادر حسینی، محمدحسین واثق کارگرنیا، هادی رمضانی و مسعود عباس نژاد موافقت کردند.

 

علیرضا تاج شهرستانی، سید شمس شفیعی، مجید عزیزی، سید حسین رضویان، مسعود عباس نژاد نیز با موافقت اعضای شورا به عضویت کمیسیون بهداشت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای رشت درآمدند.

 

برای عضویت در کمیسیون فرهنگی سال نخست شورای ششم رشت نیز نادر حسینی، هادی رمضانی، سید حسین رضویان، علیرضا تاج شهرستانی و محمدحسین واثق کارگرنیا توسط رئیس شورا پیشنهاد داده شدند که اعضای شورا با رأی اعتماد خود با این پیشنهاد موافقت کردند.

 

رضا عاشری، مهدی نوری، مجید عزیزی، سید امیرحسین علوی، سید شمس شفیعی نیز به‌عنوان اعضای کمیسیون عمران شورای شهر رشت انتخاب شدند.

نظر شما:

security code