رئیس جمهوری غلامحسین اسماعیلی را به عنوان رئیس دفتر خود منصوب کرد.

پس تعیین معاون اول، رییس دفتر رییسی نیز مشخص شد
کلانشهر: رئیسی در حکمی غلامحسین اسماعیلی را به عنوان رییس دفتر خود انتخاب و معرفی کرد. اسماعیلی دارای سوابق متعدد اجرایی از جمله در دستگاه قضا بوده و پیش از این سخنگویی قوه قضاییه را به عهده داشته است.