دکتر خلیل قجوقی، پزشک اهل انزلی، به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت

کلانشهر: دکتر خلیل قجوقی پزشک اهل انزلی به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت.

کلانشهر این ضایعه را به جامعه ی پزشکی و خانواده محترمشان تسلیت می گوید.