تخریب چشم اندازها از آسیبهای گردشگران نوروزی به رشت

مامورین حفاظت محیط زیست شهرستان رشت اقدام به پخش کیسه زباله بین گردشگران کردند.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، حمزه عشوری گفت: مامورین حفاظت محیط زیست شهرستان رشت جهت جلوگیری از آلوده شدن محیط زیست بواسطه جاماندن زباله توسط گردشگران، با حضور در مناطق طبیعی اقدام به پخش پلاستیک های جمع آوری زباله بین مسافران نوروزی کردند.

وی افزود: یکی از آسیب های جدی سفرهای نوروزی در شهرستان رشت، تخریب چشم اندازها به علت بر جای ماندن زباله های حاصل از تفرج گردشگران است. این پدیده علاوه بر ایجاد آلودگی و انتشار آن در چشم انداز های طبیعی، ایجاد آلودگی منظر نموده و شعاع قابل ملاحظه ای از هر تجمع پسماند را برای سایر گردشگران غیر قابل استفاده می کند.

 

عشوری خاطرنشان کرد: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رشت امیدوار است با فراگیر شدن این حرکت های فرهنگ ساز، تخریب مناطق طبیعی و چشم اندازها توسط گردشگران متوقف شود.