انتشار فیلم 2 روز پیش از دویدن صدها شهروند افغانستانی خواهان خروج از افغانستان به دنبال هواپیمای ترابری آمریکا روی باند فرودگاه، انتقادات زیادی برانگیخته است.

سگ آمریکایی روی صندلی، شهروندان افغان روی زمین (+عکس)

کلانشهر: نشاندن سگ آمریکایی روی صندلی در پروازهای خروجی نظامیان و شهروندان آمریکایی از فرودگاه کابل خبرساز شده است.

2 روز پیش در پرواز هواپیمای ترابری نظامی آمریکا ۶۴۰ شهروند افغانستانی در بخش بار هواپیمای ترابری نظامی به صورت متراکم روی زمین جا داده شدند.

اما مقایسه نحوه جا دادن شهروندان افغانستانی در پرواز 2 روز پیش با انتشار عکسی جدید از پرواز انتقال آمریکایی ها از کابل در حالی که یک سگ نظامی آمریکایی در داخل هواپیما روی صندلی نشانده شده، خبرساز شده است.

انتشار فیلم 2 روز پیش از دویدن صدها شهروند افغانستانی خواهان خروج از افغانستان به دنبال هواپیمای ترابری آمریکا روی باند فرودگاه، انتقادات زیادی برانگیخته است.