رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: بی توجهی کشاورز هنگام روشن کردن آتش برای هرس کردن زمین کشاورزی در روستای توسروندان بخش سنگر رشت، باعث شد همه زمین و علفزار اطراف آتش گرفته و این آتش، خودرو کشاورز را که در مجاورت زمین پارک شده بود، خاکستر کرد.

 سوختن خودروی پراید بر اثر بی توجهی حین هرس کردن زمین کشاورزی در سنگر

کلانشهر: رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت گفت: بی توجهی کشاورز هنگام روشن کردن آتش برای هرس کردن زمین کشاورزی در روستای توسروندان بخش سنگر رشت، باعث شد همه زمین و علفزار اطراف آتش گرفته و این آتش، خودرو کشاورز را که در مجاورت زمین پارک شده بود، خاکستر کرد.

 

شهرام مومنی با بیان اینکه هنوز چند ساعتی از خرید خودرو این کشاورز نگذشته بود افزود: ۶ آتش نشان با ۲ خودروی اطفایی، با سرعت ممکن و پس از گذر از جاده‌های خاکی، به محل حادثه اعزام شده، آتش را خاموش و از سرایت آن به دیگر علفزار‌ها جلوگیری کردند.

 

وی با اشاره به حوادث مختلف بر اثر بی توجهی برخی کشاورزان در آتش زدن علفزار‌ها، اضافه کرد: این کار ضمن ایجاد آلودگی هوا، آتش سوزی‌های مهیب و جبران ناپذیری در مناطق جنگلی و مسکونی ایجاد می‌کند و این در حالیست که هرس علفزار و جمع آوری ضایعات راه مطمئن تری است.