اطلاعیه قطع دو ساعته برق در سه شهرستان گیلان

کلانشهر: شرکت توزیع برق گیلان اعلام کرد: به دلیل تعمیرات برای افزایش پایداری شبکه‌های برق و بهبود نیرو رسانی برق خطوط انتقال، برق شهرستان‌های لنگرود، بندرانزلی و رودبار قطع خواهد شد.

در شهرستان لنگرود برق سایت دانشگاه آزاد، جاده لیلا کوه، دیوشل، شهرک صنعتی، نالکیاشهر، شرکت سفلون سازان از ساعت ۱۳ تا ۱۵ قطع خواهد بود.

در بندرانزلی برق کپورچال، شرکت تدبیر پودر ماهی، جاده انزلی به آستارا، سنگاچین رو به روی انبار، چهار فریضه و خزر ویلا از ساعت ۹ تا ۱۱ قطع می‌شود.

همچنین در شهرستان رودبار برق رستم آباد، بره سر، خورگام، لیاول علیاء، بانک کشاورزی، سالن ورزشی، چاه آب شماره ۲ بره سر و توتکابن خیابان ۳۱ خرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ قطع خواهد شد.