مجله آمریکایی فارن پالسی به نقل از منابع گزارش داد که رهبران جنبش طالبان یک شورای ۱۲ نفره برای اداره افغانستان تشکیل خواهند داد

فارن پالسی: طالبان اداره افغانستان را به یک شورای ۱۲ نفره می سپارد

کلانشهر: منابع گفتند که به برخی از اعضای دولت سابق ، وزارتخانه های دلخواه ارائه می شود.

 

این مجله نوشت: این شورا شامل ملا عبدالغنی برادر ، بنیانگذار طالبان ، ملا محمد یعقوب ، پسر ملا محمد عمر بنیانگذار این گروه و همچنین یکی از اعضای بلندپایه گروه تروریستی شبکه حقانی خلیل حقانی خواهد بود.