پزشکان بیمارستان آریا رشت توانستند دسته دنده خودروی قدیمی آریا را که به مدت 40 سال در گلوی یک پیرمرد گیر کرده بود، با انجام عمل جراحی سخت بیرون بکشند.

جراحی عجیب برای خارج کردن دسته راهنمای خودرو از گلوی پیرمرد گیلانی پس از دو سال

کلانشهر: این پیرمرد در 40 سال گذشته متوجه وجود دسته دنده خودرو در گلوی خود نشده بود، اما پزشکان توانستند با انجام آندوسکوپی متوجه وجود دسته دنده خودرو در گلوی پیرمرد شوند.

در این مدت طولانی نیز خوردن غذا برای این پیرمرد سخت بود و او سعی می کرد بیشتر از غذاهای نرم و مایعات استفاده کند، اما چون راه تنفسش باز بود، دچار مشکل تنفسی نشده بود.

اما از یک ماه پیش وجود شیء خارجی در گلو بالاخره این مرد را به شدت آزار می دهد و او به بیمارستان مراجعه می کند. در بیمارستان نیز با توجه به این که دسته دنده خودرو یک جسم پلاستیکی است و در تصاویر CT اسکن مشخص نمی شود، پزشکان تلاش می کنند برای یافتن این جسم و بیرون کشیدن آن، آندوسکوپی انجام دادند.

پزشکان در ابتدا برای او آندوسکوپی مری انجام می دهند و سعی می کنند با استفاده از یک بسکت، این جسم را از گلوی پیرمرد بیرون بکشند، اما در ابتدا آنها نمی توانند که این کار را انجام دهند و پیرمرد را برای انجام عمل جراحی ارجاع می دهند.

ولی این پیرمرد با وجود تاکید پزشکان بر نیاز به عمل جراحی، بازهم حدود یک ماه و نیم از مراجعه به پزشک خودداری می کند و سعی می کند که بازهم جسم خارجی را در گلوی خود تحمل کند. اما زمانی که درد گلو برای مرد غیرقابل تحمل می شود، به ناچار به بیمارستان آریا رشت مراجعه می کند و توسط دکتر افشین شفقی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان آندوسکوپی می شود و پرفسور منوچهر آقاجان زاده به سختی و با انجام عمل جراحی این جسم را از گلوی او خارج می کند.

این مرد بعد از به هوش آمدن از اتاق عمل وقتی با دسته راهنمای ماشین مواجه شد اعلام کرد که 40 سال پیش با خودرو آریا خود تصادف کرده و در آن زمان این راهنما وارد بدنش شده است، ولی او فکر نمی کرد که چنین اتفاقی افتاده و درتمام این سال ها با درد و مشکلات آن کنار آمده است.