تزریق قطره چکانی واکسن در گیلان؛ مردم سرگردان شده اند و کسی پاسخگو نیست

اختصاصی کلانشهر: تزریق واکسن کرونا به بحرانی برای مردم گیلان تبدیل شده است.

بسیاری از مخاطبان کلانشهر با ارسال پیام‌های جداگانه‌ای از وضعیت نامناسب مراکز تزریق واکسن خبر داده‌اند.

آنطور که پیداست باوجود آنکه بر اساس برنامه روزانه واکسیناسیون دانشگاه علوم پزشکی، برای تزریق دوز اول و دوم واکسن در گیلان سهمیه اختصاص یافته است اما در هر مرکز تعداد واکسن‌ها پاسخگوی جمعیت نیست.

این درحالی است که مخاطبان کلانشهر صف برخی از مراکز تزریق واکسن را بسیار شلوغ گزارش کرده‌اند و تعداد افراد منتظر گاهی به هزار نفر نیز رسیده است!

نظر شما:

security code