فرودگاه رشت، شهرک صنعتی سپیدرود و ۲۳ روستا به منطقه آزاد انزلی الحاق شدند

کلانشهر: جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس گفت: 

سرانجام با پیگیری های یک ساله، الحاق فرودگاه رشت، شهرک صنعتی سپیدرود و ۲۳ روستا به منطقه آزاد انزلی، به تصویب کمیسیون اقتصاد رسید.

مقدار تقریبی افزایش مساحت منطقه آزاد ۸۰۰۰ هکتار خواهد بود و به بیش از ۱۰ هزار هکتار می رسد. این روستاها تا سال ۹۸ جز منطقه آزاد بودند که در پی طرح شکایتی از آن جدا و حالا مجددا به آن الحاق شده اند.