آیا نقل  و انتقال خودرو در دفتر اسناد رسمی منتفی شده است؟

اختصاصی کلانشهر: بر اساس نامه‌ای که رییس اتحادیه‌ی صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل رشت منتشر کرده،از این پس انتقال سند و سایر کارهای حقوقی خودرو فقط توسط اداره‌ی راهنمایی‌ورانندگی منطقه انجام می‌شود و دفاتر اسناد رسمی از این مسئولیت کنار گذاشته شده‌اند.