رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: 10 گزینه کاندیدای جایگاه شهردار رشت هستند. 

ده گزینه ی اصلی شهرداری رشت؛ از شهردار اسبق تا فرماندار سابق

کلانشهر: پس از استعفای محمد احمدی آخرین شهردار منتخب شورای دوره پنجم ، هم اکنون اعضای شورای اسلامی دوره ششم در تکاپوی انتخاب شهرداری جدید برای کلانشهر رشت هستند.

رحیم شوقی، کریم شفیعی، ناصر عطایی، عظیم نوربخش، محمد علی ثابت قدم، سیروس شفقی، رضا پاک سرشت، محمد اسکندری، رضا پوریافر و سید امیر حسین علوی، اسامی افرادی است که گزینه کاندیدای جایگاه شهردار رشت هستند.

محمدحسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه برای تصدی جایگاه شهردار رشت ۴۶ کاندیدا برنامه‌های خود را به شورا ارائه کرده بودند، تصریح کرد: ۲۴ نفر بر اساس مدارک ارسالی فاقد شرایط لازم بودند.

وی با بررسی‌های انجام شده از مجموع ۲۲ نفری که حائز شرایط احراز کاندیداتوری برای جایگاه شهردار رشت بودند ۱۰ نفر برگزیده شدند.

کارگرنیا افزود: از این جمع ۱۰ نفره پنج الی ۶ نفر طی بررسی‌های مجدد انتخاب می‌شوند که طی دو جلسه باید به ارائه برنامه‌های خود به منظور تکیه زدن به صندلی مدیریت شهری رشت بپردازند .

وی گفت: در نهایت نیز از بین این افراد دو نفر به عنوان گزینه نهایی انتخاب و از بین دو گزینه منتخب، شهردار رشت انتخاب می‌شود.