اهالی ییلاق گُلی رَز از توابع ییلاقات بِرِن رضوانشهر، در ارتفاع حدود 2 هزار متری از سطح دریا، با همیاری مردم و همکاری ارگانهای مربوطه موفق شدند، نیروگاه مرکزی برق خورشیدی برای حدود 50 خانوار را راه اندازی کنند.

راه اندازی نیروگاه برق خورشیدی در ارتفاع ۲ هزارمتری رضوانشهر

کلانشهر: با توجه به افزایش تقاضای پروانه ساخت از طرف مردم بومی در ییلاقات، و معضل آب و برق به جهت عدم وجود زیرساختارهای لازم در این مناطق ییلاقی، برخی از روستاهای ییلاقی با همیاری خود مردم در تابستان سال جاری اقدام به فراهم کردن این خدمات نموده اند.

بسیاری از مردم غرب گیلان، از روزگاران قدیم، به دلیل دامدار بودن و یا داشتن زمین در ییلافات، فصل بهار و تابستان را به این مناطق کوچ می کنند. یکی دو سال اخیر به دلیل شرایط بحران کرونا، و آموزش مجازی دانش آموزان، برخی از ییلاقات، برای برطرف نمودن معضل نبود برق و آب، اقدام به راه اندازی برق خورشیدی بصورت مرکزی و آبرسانی کل محل بصورت سیستم آبرسانی متمرکز برای کل خانوارها کرده اند.

اهالی ییلاق گُلی رَز هم با دارا بودن حدود 50 خانوار، سیستم برق خورشید مرکزی برای تک تک خانوارها را راه اندازی کردند، که علاوه برروشنایی، و شارژ وسایل الکترونیکی، دسترسی دانش آموزان به اینترنت را امکان پذیر نموده است.

برخی از دامداران منطقه نیز، که به دلیل اینکه تا اواسط پائیز در ییلاقات مستقر می مانند، با داشتن برق، در این دوران کرونا، می توانند از مزایای دسترسی دانش آموزان خود به اینترنت و سیستم "شاد" استفاده کنند.

علاوه بر برق، محدود بودن تعداد چشمه های آب، و کمبود آب در ارتفاعات، معضل دیگری است که مردم ساکن در ییلاقات خصوصا طی چند سال اخیر با آن دست وپنجه نرم می کنند. اهالی این مجتمع ییلاقی، با تعبیه یک منبع آب 35 هزار لیتری، و انشعاب برای خانوارها، ضمن بکارگیری مدیریت بهینه مصرف آب، تعداد زیادی از چشمه های آب را که بصورت انفرادی استفاده می شد را آزاد کردند.

ییلاق گُلی رَز بعد از ییلاق اله بخش محله از ییلاقات رضوانشهر، دومین مجتمع ییلاقی به شمار می رود که از انرژی پاک برای روشنایی منازل خود استفاده می کنند.