شورای شهر، انتخاب شهردار و مدل های وضعیتی پیش رو؛

چهار سناریوی شکست خورده!


۱۴۰۰/۰۷/۰۷ - ۱۳:۱۴ | کد خبر: ۱۵۹۰۷ چاپ
چهار سناریوی شکست خورده!

کلانشهر / سهیل مرشدی:

شوراى شهر رشت به سه گزینه نهایى خود براى انتخاب شهردار رشت رسیده است. بگذریم از اینکه اساساً چگونه یک نهادى که با راى مردم شکل گرفته و قرار است بعنوان پارلمان شهرى، وظیفه سیاست گذارى و نظارت بر مدیریت شهرى را به عهده داشته باشد در یک مکانیزم غیرشفاف از چندین نفر که اعلام آمادگى میکنند براى تصدى شهردارى شهر رشت در نهایت میرسند به دو یا سه نفر !؟

البته رئیس شورا طبق یک روند متعارف در یک مصاحبه شاید گزارشى هم ارائه بدهند اما جامعه از فرآیند و جزئیات این مسیر بى اطلاع مى ماند. انگلیسى ها ضرب المثلى دارند که مى گویند؛ شیطان از جزئیات وارد میشود! از قضا آن جزئیات مذاکراتى و گفتگویى و تصمیم گیرى خیلى مهم تر از مصاحبه چند سطرى پایان کار رئیس شورا خواهد بود که از مردم پنهان مى ماند ! و این هم از ویژگى هاى دموکراسى ما ایرانیان است.

 

حال که اعضاى شورا به سه گزینه نهایى رسیده اند ، بنظر میرسد بد نیست در تصمیم گیرى نهایى خود براى انتخاب شهردار به مدل هاى وضعیتى زیر توجه داشته باشند:

الف- وضعیت پسرفت: این وضعیت براى شهر حاصل انتخاب شهردارى ضعیف براى شهر و شهردارى ضعیف تر از شوراست . نمونه این وضعیت انتخاب حاج محمدى بود . حاج محمدى هم شهردارى ضعیف براى شهر بود و هم خودشان از شورا ضعیف تر بود

ب- وضعیت چالش و منازعه: این وضعیت حاصل انتخاب یک شهردار ضعیف براى شهر و شهردارى که خود را قوى تر از شورا مى داند مى باشد. نمونه عینى این وضعیت آقاى احمدى بود. احمدى اگرچه شهردارى ضعیف براى شهر بود اما چون از نهاد حاکمیتى ( استاندارى) آمده بودند خودشان را قوى تر از شورا میدانستند و نتیجه انتخاب ایشان براى شهر فقط چالش و منازعه بود.

ج- وضعیت ایستا: این وضعیت حاصل انتخاب شهردارى قوى براى شهر ولى ضعیف تر از شوراست. نمونه عینى این وضعیت آقاى نصرتى بودند. نصرتى یک مدیر شهردارى بود و کاملا مسلط و آشنا به فرآیندهاى ادارى و مدیریتى شهردارى بود اما ایشان از روزى که آمدند در حالتى خوف از شورا خود را ضعیف تر از شورا نشان داد و نتیجه آن براى شهر ایستایى و در نهایت گریز ایشان از رشت بود.

د- وضعیت حرکت - منازعه: این وضعیت حاصل انتخاب شهردارى قوى براى شهر و قوى تر از شوراست . نمونه عینى این وضعیت آقاى ثابت قدم بود. ثابت قدم شهردارى قوى براى شهر بود اما خود را قوى تر از شورا مى دید. حاصل این وضعیت حرکت رو به جلو اما توام با منازعه بود.

 

سه گزینه انتخاب شده براى شهردارى رشت در این دوره کدام وضعیت را رقم خواهد زد؟

آیا شهردار و شورا و شهر وارد وضعیت پسرفت خواهند شد ؟

آیا وارد وضعیت ایستا خواهیم شد؟

متاسفانه شوراى پیشین شهر رشت، این شهر را که جزو شهرهاى طراز اول در مدنیت، پیشرفت بود در چهار سال گذشته انتخاب هاى مناسبى براى شهر نداشت. 

انتظار میرود شوراى فعلى شهر رشت دست به انتخابى بزند که حاصل آن حرکتى براى شهر باشد. آقایان شوقى باز تولید مجدد احمدى است و آقاى عطایى باز تولید مجدد نصرتى.

هر دو این آقایان موجب حرکت در شهر نخواهند شد.

این یادداشت را آقایان شورا در گوشه اى براى خود داشته باشند که اگر انتخاب شان آقایان شوقى و عطایى بود سال دیگر همین موقع این متن را دوباره بخوانند و یک خدا بیامرزى به بنده بفرمایند!

 

افشاگری عضو شورای شهر رشت درباره استخدام های فامیلی اعضا در شهرداری
از دختر خاله و پسرعمو تا پسر عضو شورا که به نام پاکبان پشت میز می نشیند

نظر شما:

security code