سقوط درخت بر روی خودروی عبوری در رشت موجبات مصدومیت سرنشین از ناحیه سر و گردن (بانوی۳۰ ساله) و مسدود شدن مسیر عبور خودروها را فراهم کرد.

یک مصدوم در حادثه سقوط درخت بر روی خودروی عبوری در رشت

کلانشهر: تماس شهروند مبنی بر سقوط درخت بر روی خودروی سواری سریعا ۶ آتش نشان به همراه دو دستگاه خودروی اطفایی را به محل حادثه واقع در بلوار شهید انصاری کشاند.

گفتنی است؛ این حادثه موجبات مصدومیت سرنشین از ناحیه سر و گردن (بانوی۳۰ ساله) و مسدود شدن مسیر عبور خودروها را فراهم داشت.

سریعا تیم آتش نشانان اعزامی نسبت به برش کاری اصله درخت و انتقال به حاشیه خیابان، پاکسازی و ایمن‌سازی محل اقدام کردند.

شایان ذکر است؛ قطعات درخت توسط عوامل شهرداری انتقال خواهد یافت.