یک گربه، با ورود به داخل پست فشار قوی برق کاشان را قطع کرد!

قطع شدن برق یک شهر ایران به خاطر شیطنت یک گربه

کلانشهر: رئیس اداره برق کاشان با اشاره به قطعی برق بخشی از مناطق این شهرستان گفت: به دلیل ورود یک گربه به داخل پست فشار قوی ۶۳ هزار کیلووات و اتصالی شدید برق بخشی از مناطق کاشان قطع شد.

امیر رمضانی با بیان اینکه عوامل توزیع پس از بروز حادثه به محل اعزام شدند افزود: با توجه به اینکه دو پست از پنج پست برق دچار قطعی برق شده بود ، ۳۵ درصد از برق شهر قطع شد.

نظر شما:

security code