در صورت وجود هر گونه آلودگی، مورد تائید وزارت مذکور به صورت مکتوب موضوع را به شرکت های آب و فاضلاب جهت پیگیری اعلام می نماید که در مورد خبر مذکور تاکنون هیچ گونه مکاتبه رسمی با شرکت های آب وفاضلاب انجام نشده است.

وجود نوعی انگل در منابع آب آشامیدنی کشور صحت دارد؟

کلانشهر: در پی انتشار خبری با عنوان "وجود نوعی انگل در منابع آب آشامیدنی کشور" ، شرکت آب و فاضلاب کشور ضمن تکذیب مورد مذکور جوابیه ای به شرح زیر به روابط عمومی سایت تحلیلی خبری عصرایران ارسال نمود:

 

پیرو درج خبری با عنوان "وجود نوعی انگل در منابع آب آشامیدنی کشور" موارد زیر جهت تشریح موضوع و استحضار اعلام می گردد:

 

پس از پیگیری های انجام شده مشخص گردید که موضوع فوق الذکر صرفاً در یک مقاله ای در دانشگاه علوم پزشکی مشهد عنوان شده و توسط مقامات رسمی بهداشتی استان خراسان رضوی و دیگر استان های شمال و شمال شرق کشور نیز تائید نشده است. علاوه بر اینکه در مقاله ذکر شده به مشاهده عوامل انگلی صرفاً در منابع آب خام مثل آب ورودی به سدها و آب رودخانه ها اشاره شده است و نه آب آشامیدنی که در شبکه های توزیع شهری و روستایی 

 

 پس از پیگیری موضوع به صورت تلفنی از رئیس گروه محترم آب و فاضلاب مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نامبرده نیز موضوع را تائید نکردند و اظهار داشتند صحت و سقم آن نیاز به بررسی های تخصصی دارد.

 

 با توجه به کنترل ها و آزمایش های روزانه ای که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت های آب و فاضلاب در خصوص آب آشامیدنی انجام می شود در صورت وجود هر گونه آلودگی، مورد تائید وزارت مذکور به صورت مکتوب موضوع را به شرکت های آب و فاضلاب جهت پیگیری اعلام می نماید که در مورد خبر مذکور تاکنون هیچ گونه مکاتبه رسمی با شرکت های آب وفاضلاب انجام نشده است. 

 

با توجه به توضیحات بالا و با عنایت به اهمیت کیفیت آب آشامیدنی که جز خط قرمزهای وزارت نیرو و شرکت های آب و فاضلاب می باشد ضمن تکذیب خبر منتشر شده انتظار می رود جهت جلوگیری از تشویش اذهان عمومی بدون منبع موثق علمی و تائید شده ای توسط مراجع ذی صلاح از انتشار اینگونه مطالب خودداری گردد و قبل از هر گونه خبر مرتبط با حوزه سلامت جامعه هماهنگی لازم با شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور انجام گردد.