رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان خبر داد:

راه اندازی برج تحقیقاتی پروفسور سمیعی در گیلان


۱۳۹۸/۰۱/۱۸ - ۱۳:۴۸ | کد خبر: ۱۶۷۳ چاپ
راه اندازی برج تحقیقاتی پروفسور سمیعی در گیلان

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان راه اندازی برج تحقیقاتی پروفسور سمیعی در استان گیلان را نیز از دیگر برنامه های حایز اهمیت و در دست اقدام حوزه سلامت خواند و یادآور شد: در این خصوص بیمارستان پروفسور سمیعی در طی سه سال آتی به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش پایگاه خبری کلانشهر و به نقل از ایسنا، شاهرخ یوسف زاده چابک در جلسه با مدیران حوزه آموزش پزشکی در استان ضمن تبریک سال نو و بررسی روند حرکت حوزه آموزش پزشکی در دانشگاه، تاکید کرد: در چهارمین سال برنامه راهبردی، باید نگاهی دوباره به فعالیت های پیش رو داشته باشیم.

وی با اشاره به تدوین برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال گذشته، یادآور شد: در سال 97 اولین نتایج برنامه راهبردی در دانشگاه را شاهد بودیم.

 

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد: در سال 95 گردش مالی دانشگاه 700 میلیارد بود اما، 120 میلیارد تراز منفی داشتیم که علی رغم همه این کمبودها در پایان سال 97 گردش مالی به هزار و 600 میلیارد رسید و در این زمینه تراز منفی دانشگاه نیز به زیر 30 میلیارد کاهش یافت.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: می توان ادعا کرد که به نقطه ای رسیده ایم که مطالبات و بدهکاری های دانشگاه به هم نزدیک شده است.

وی با اشاره به ساماندهی منابع انسانی، گفت: ساماندهی منابع انسانی می تواند تاثیر بسزایی در مدیریت درآمد اختصاصی داشته باشد. در حال حاضر مسیرهای ارتقا هموارتر شده است، به طوری که دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال 97 به عنوان تنها دانشگاه علوم پزشکی کشور موفق شد با استفاده از سامانه سیب، برنامه نظام ارجاع را بر روی نود اصلی وزارت بهداشت ببرد و این شروع تشکیل پرونده الکترونیک در کشور است.

یوسف زاده ساماندهی مدیریت دارو و تجهیزات، رشد متوازن در حوزه های مختلف آموزش، پژوهش، درمان و بهداشت را نیز از دیگر دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی گیلان ذکر کرد و افزود: با دریافت به موقع مطالبات بی شک  می توان مسیر ارتقای حوزه سلامت را سریع تر طی کرد.

وی با بیان این که برای دستیابی به پیشرفت، داشتن نظم و ترتیب گام اصلی است، گفت: در این خصوص نظارت ها تشدید می شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، تصریح کرد:  اولین ثمرات نهال برنامه راهبردی حوزه سلامت، در گیلان به بار نشسته است. بی تردید، دستاوردهای برنامه راهبردی حاصل تلاش همه دست اندرکاران این حوزه است و صرفاً با داشتن یک قهرمان نمی توان شاهد این موفقیت ها بود.

یوسف زاده، مجتمع پزشکی سایت لاکان را فرصتی بزرگ برای دانشگاه علوم پزشکی گیلان دانست و یادآور شد: راه اندازی این مجتمع باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی راه اندازی برج تحقیقاتی پروفسور سمیعی در استان گیلان را نیز از دیگر برنامه های حایز اهمیت و در دست اقدام حوزه سلامت خواند و یادآور شد: در این خصوص بیمارستان پروفسور سمیعی در طی سه سال آتی به بهره برداری خواهد رسید.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، راه اندازی مرکز آکادمیک، در سایت مجتمع پزشکی لاکان را از دیگر برنامه های در دست اقدام دانشگاه عنوان کرد و گفت: این مهم در برنامه سال 98 دولت نیز مدنظر قرار گرفته است.

یوسف زاده با تاکید بر اینکه دانشگاه علوم پزشکی گیلان در حال حاضر در مسیر حرکت برای ارتقا قرار گرفته است، از مدیران گروه های پزشکی خواست یک آرمان و هدف ارزشی گروه را به عنوان مهمترین برنامه آموزشی گروه معرفی نمایند. به طوری که این برنامه ضمن ارتقای بستر آموزش پزشکی منجر به درآمد زایی نیز شود. در این راستا دانشگاه تمام حمایت های خود را به منظور ارتقای این مهم به کار خواهد بست.

یوسف زاده تاکید کرد: شتاب در مسیر ارتقای سلامت نیازمند همراهی اعضای هیات علمی و مدیران گروه های مختلف است. تا زمانی که از نظر مالی نتوانیم به خود متکی باشیم، نمی توانیم ارتقا یابیم.

حسین همتی، معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این جلسه با بیان این که ترسیم اهداف و برنامه ها می تواند منجر به ارتقای حوزه آموزش شود، گفت: در سال گذشته با توجه به این که کشور از نظر اقتصادی در حالت انقباضی بود اما زیرساخت های حوزه آموزش پزشکی، علی رغم همه کمبودها در گیلان ارتقا یافت.

وی با اشاره به این که راه اندازی سامانه ارزیابی اعضای هیات علمی به منظور صیانت و حفظ حرمت اعضای هیات علمی ایجاد شده است، راه اندازی مرکز جامع آزمون، ساماندهی باغ گیاهان دارویی، راه اندازی مرکز مهارت های بالینی، در دست اقدام بودن راه اندازی بخش پیوند مغز استخوان را از دستاوردهای حوزه آموزشی پزشکی در استان گیلان عنوان کرد.

وی یادآور شد: در این زمینه راه اندازی pdp برای هر عضو هیات علمی، راه اندازی دانشکده مجازی نیز از دیگر دستاوردهای در دست اقدام حوزه آموزش است.

وی در پایان تجمیع آموزش ها در حوزه آموزش، ارتقای دوره های PHD ، راه اندازی رشته داروسازی در دانشکده پردیس انزلی، راه اندازی رشته مهندسی بافت را از مهمترین اهداف در دست اقدام برای ارتقای آموزش پزشکی در گیلان عنوان کرد و افزود: در این خصوص، تجهیز امکانات مورد نیاز آموزشی مدنظر است.