لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام دوشنبه ۸ آذر

کلانشهر: ۲۰۹ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (دوشنبه ۸ آذر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، آسترازنکا ۱ و ۲ و پاستوکووک، صورت می‌گیرد.