لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام چهارشنبه ۱۰ آذر

کلانشهر: ۲۰۸ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (چهارشنبه ۱۰ آذر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، آسترازنکا ۱ و ۲ و پاستوکووک و در یک مرکز اسپوتتنیک، صورت می‌گیرد.