لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام پنجشنبه ۱۱ آذر

کلانشهر: ۱۹۷ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (پنجشنبه ۱۱ آذر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، آسترازنکا ۱ و ۲ و پاستوکووک و در یک مرکز اسپوتتنیک، صورت می‌گیرد.