لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام شنبه ۱۳ آذر

کلانشهر: ۱۹۷ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (شنبه ۱۳ آذر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، آسترازنکا ۱ و ۲ و پاستوکووک و در یک مرکز اسپوتتنیک، صورت می‌گیرد.