لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام یکشنبه ۱۴ آذر

کلانشهر: ۲۲۹ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت (یکشنبه ۱۴ آذر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲، آسترازنکا ۱ و ۲ و پاستوکووک و در یک مرکز اسپوتتنیک، صورت می‌گیرد.