لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام دوشنبه ۱۵ آذر

کلانشهر: ۲۰۰ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (دوشنبه ۱۵ آذر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند.در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲ و پاستوکووک و در یک مرکز اسپوتتنیک، صورت می‌گیرد.