لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام چهارشنبه ۱۷ آذر

کلانشهر: ۲۰۴ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (چهارشنبه ۱۷ آذر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲ و پاستوکووک و در یک مرکز اسپوتتنیک، صورت می‌گیرد.