لیست مراکز واکسیناسیون کرونا در رشت و خمام پنجشنبه ۱۸ آذر

کلانشهر: ۱۹۳ مرکز واکسیناسیون در شهرستان رشت و خمام (پنجشنبه ۱۸ آذر) آماده تزریق واکسن به عموم مردم هستند؛ در این مراکز تزریق واکسن اسپایکوژن، سینوفارم ۱ و ۲، برکت ۱ و ۲ و پاستوکووک و در یک مرکز اسپوتتنیک، صورت می‌گیرد.